Kristiansand: Kritikersamtaler!

TORSDAG 4. NOVEMBER 2021 KL. 19:00 – 20:30

Velkommen til en samtale om pågående utstillinger i Arendal og Kristiansand. Vi har invitert kritikerne Una Mathiesen Gjerde, Arve Rød og Terje Dragseth til å sammen med moderator Karl Olav Segrov Mortensen diskutere HATCH på Agder kunstsenter og ARTendal, Ursula Reuter Christiansen i Kristiansand Kunsthall og Inghild Karlsen på Bomuldsfabriken Kunsthall.

Una Mathiesen Gjerde er kunstredaktør i Subjekt. Hun har en MA i kunsthistorie fra Københavns Universitet og BA i kulturentreprenørskap fra Uppsala Universitet. Tidligere har Mathiesen Gjerde vært produksjons- og administrasjonsansvarlig ved Fotogalleriet i Oslo og jobbet som formidler ved en rekke kunstinstitusjoner i Skandinavia. Ved siden av stillingen i Subjekt, virker Mathiesen Gjerde som frilansprodusent og -kurator. Hun er en del av CuratorLab 2021/2022 ved Konstfack, Stockholm.

Arve Rød er kritiker og skribent, utdannet ved Statens kunstakademi. Han har skrevet om norsk og internasjonal kunst i en rekke sammenhenger siden 2000. Rød har vært kunstanmelder i avisene Dagens Næringsliv (2007–2012) og Dagbladet (2014–2020), og medredaktør i Norsk kunstårbok (2013–2020).

Terje Dragseth er skjønnlitterær forfatter, musiker og filmregissør som debuterte med dikt og tekstsamlingen Offerfesten i 1980. Han ble i 2012 tildelt statens garantiinntekt for kunstnere. Dragseth er utdannet filmregissør ved Den Danske filmskolen 1983-87.

Karl Olav Segrov Mortensen er kurator ved Sørlandets Kunstmuseum og for tiden phd-stipendiat ved Universitetet i Agder. Han har hovedfag i Kunsthistorie fra UiB.

Denne kritikersamtalen er en del av Kompetanseheving for kunstnere 7.mai-31. des. 2021 – et samarbeid mellom VISP, Agder Kunstsenter, Kristiansand Kunsthall, Bomuldsfabriken Kunsthall, NBK Agder og NK Sør-Norge.


Samtalen er støttet av Kristiansand Kommune, Agder fylkeskommune og Kulturrådet.

Gratis adgang.

Bilde: Ursula Reuter Christiansen “No more services”, oil on canvas, 2005. Foto: York Wegerhoff.

STIPENDUTSTILLINGEN 2021

Er du kunstner tilknyttet Agderregionen, har du mulighet til å delta på Stipendutstillingen 2021.
Innsendelsesdato er 15. oktober 2021.
Søknaden sendes digitalt til post@agderkunst.no

Hvem kan søke:
Profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere. Med det menes at vedkommende må ha gjennomført en bachelor eller master ved en godkjent kunsthøgskole eller kunstakademi. Kunstner uten godkjent utdannelse regnes også som profesjonell dersom vedkommende har medlemskap i en godkjent fagorganisasjon for kunstnere.
Profesjonell kunstneren må være fra eller ha/har hatt en sterk tilknytting til Agder. Med det menes at vedkommende må ha vært bosatt minst tre år eller mer i regionen.

Om utstillingen
Stipendutstillingen er en utstilling hvor det er åpent for både uorganiserte og fagorganiserte profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere tilknyttet regionen å delta. Utstillingen vil vise bredden av Agderfylkets aktive utøvere og samtidig gi fem fortjente kunstnere økt oppmerksomhet rundt deres kunstneriske virke ved tildelingen av et stipend.

Midlene AKS gir ut er delegerte midler fra Bildende Kunstneres Hjelpefond. I Norge er det slik at det ved omsetning av kunst skal innbetales en avgift på inntil 5 % i tillegg til salgsprisen når denne er over kr. 2.000,- jf. Lov av 4. november 1948 om avgift på omsetning av billedkunst m.m.

Agder Kunstsenter har besluttet å tildele BKH midlene til kunstnere i form av stipender. For 2021 blir samlet sum fra BKH kr. 100.000,- til stipendutdeling. Stipendmidlene er fordelt på fem stipender á kr. 20.000,- hver.

Se mer informasjon her: https://agderkunst.no/en/for-kunstnere/sok-utstillingsplass/stipendutstillingen/

Sørlandsutstillingen 2021

Sørlandsutstillingen 2021 vises i Arendal Kunstforening og Kragerø Kunstforening. Utstillingsperiode i Arendal Kunstforening: 7 august til 12 september. Utstillingsperiode i Kragerø Kunstforening: 2.10 – 24.10.

Deltakere under årets Sørlandsutstilling er:
Amale Larsen
Scenekunstkollektivet Agder Nye Teater
Mirjam Tho
Marcus Reistad
Christina Leithe H.
Unni Spakmo
Atle Selnes Nielsen
Simen Kjellin
Thomas Iversen
Ane Barstad Solvang
Anneke von der Fehr
Andreas Lian
Borghild Rudjord Unneland
Erik Laukvik
Corrina Thornton
Stine Gonsholt og Åse Løvgren
Finn Adrian Jorkjen
Madeleine Noraas
Regien Cox
Bjørn Fiskvatn
John S. Thorsen
Ellen Frøysaa

https://sorlandsutstillingen.no/

Nominasjon til Norske Billedkunstneres stipendkomité (SK) og Den Nasjonale Jury (DNJ)

Medlemmer av Norske Billedkunstneres stipendkomité (SK) og Den Nasjonale Jury (DNJ) sitter som kjent for en periode på to år om gangen. Det betyr at tiden igjen er kommet for å foreslå nye komité- og jurymedlemmer for perioden 2021-2023.

Slik foregår valget:

  • NBKs grunnorganisasjoner og enkeltmedlemmer kan i perioden 11. juni – 13. august 2021 kl. 13:00 foreslå kandidater til verv i SK og DNJ. Kunstnerne som foreslås til vervet behøver ikke å være medlemmer av NBK eller andre fagorganisasjoner. Forslag sendes inn via dette skjemaet: Skjema for innmelding av kandidater
  • Forslagene gjennomgås av Nominasjonsutvalget som deler kandidatene inn i kompetansegrupper, basert på deres oppgitte fagfelt. Nominasjonsutvalget lager også en innstilling til sammensetning av hhv. SK og DNJ, hvor de tilstreber faglig, aldersmessig, kjønnsmessig, geografisk og kulturelt mangfoldig spredning. Nominasjonsutvalget arbeider i henhold til NBKs vedtekter, samt instruks og prosedyre vedtatt av NBKs landsmøte.
  • Valgskjemaet vil være åpent i perioden 25. august – 8. september 2021. Som NBK-medlem kan du da enten stemme på nominasjonsutvalgets forslag, eller du kan stemme på enkeltkandidater fra listen med samtlige foreslåtte navn. Valget er hemmelig – det vil si at administrasjonen i NBK kan se hvem som har stemt, men ikke hva de har stemt. Alle stemmer blir talt opp innen kompetansegruppen kandidaten tilhører. Slik sikres faglig spredning i komité og jury.

Kompetanseheving for kunstnere

7. mai – 31.desember 2021

Sammen med VISP, Agder Kunstsenter, Kristiansand Kunsthall, Bomuldsfabriken Kunsthall og NK Sør-Norge inviterer vi til kurs for kompetanseheving for billedkunstnere på Sørlandet. Vi skal arrangere en kursrekke á 6 kurs i løpet av 2021, alle gratis ved påmelding. 

Påmelding sendes til linda@kristiansandkunsthall.no 

Program høsten 2021

SEMINAR KUNSTFAGLIG PROSJEKTLEDERS VIRKSOMHET
Bomuldsfabrikken kunsthall
Onsdag 3. november, kl 11.00 til 14.00

Gratis adgang, lett servering
Maks 30 deltakere 
Påmelding sendes til linda@kristiansandkunsthall.no 

Hvordan arbeider egentlig en kunstfaglig prosjektleder? Vi har invitert både regionale kunstfaglige prosjektledere og kuratorer fra KORO til å presentere prosjekter de har jobbet med, dele sine erfaringer og komme med innspill om det å jobbe med større offentlige oppdrag. I tillegg kommer kultursjef i Arendal og rådgiver innen det visuelle kunstfeltet i Kristiansand kommune for å gi et innblikk i sitt arbeid med kunst i offentlig rom.

Innleggsholdere: Thora Dolven Balke, med-kuratorer på Koro-prosjektet Agder kunstakademi på Agder fengsel, Nina Gresvig og Ruth Elisiv Ekeland, kunstfaglige prosjektledere ved Agder kunstsenter, Linda Sætra kultursjef i Arendal kommune og Angjerd Munksgaard rådgiver visuell kunst i Kristiansand kommune

VISP, Kristiansand kunsthall, Agder Kunstsenter, Bomuldsfabriken Kunsthall, NBK Agder og NK Sør-Norge inviterer til kurs for kompetanseheving for billedkunstnere på Sørlandet. Vi skal arrangere en kursrekke á 6 kurs i løpet av 2021, alle gratis ved påmelding.

Kursrekken er støttet av Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune.


Program SEMINAR KUNSTFAGLIG PROSJEKTLEDERS VIRKSOMHET

Konferansier: Håkon Gåre, rådgiver Agder Kunstsenter

Kl.11.00 – 11.10 Servering, mingling og velkommen.

Kl.11.10 – 11.40: Kurator på Koro-prosjektet Agder Kunstakademi på Agder fengsel, Thora Dolven Balke: Presentasjon av prosjektet.

Kl. 11.40 – 12.10: Kunstfaglig prosjektleder på Agder Kunstsenter, Nina Gresvig: Formidling av kunst i offentlig rom prosjekter.

Kl. 12.10 – 12.30: Rådgiver innen det visuelle kunstfeltet i Kristiansand kommune Angjerd Munksgaard: Om Kristiansand kommunes arbeide med kunst i offentlig rom.

Kl.12.30 – 13.00: Lunsj

Kl.13.00 – 13.30: Kunstfaglig prosjektleder på Agder Kunstsenter, Ruth Elisiv Ekeland: Hvem skal kunsten kommunisere med? Å arbeide med kunst i offentlig rom prosjekter – presentasjon av et utvalg prosjekter.

Kl.13.30 – 14.00: Kultursjef i Arendal kommune Linda Sætra: Om Arendal kommunens arbeide med kunst i offentlig rom.

Spørsmål fra salen underveis.

14.00 Gratis omvisning i utstillingen på Bomuldafabrikken: Inghild Karlsen – Installasjoner fra 1979-2021

Skrivekurs for billedkunstnere med Øyvind Berg
13. og 14.oktober kl 10:00-16:00 
Verkstedet på Kristiansand kunsthall 
Maks 10 deltakere 

Påmelding sendes til linda@kristiansandkunsthall.no 

Mange billedkunstnere skriver – som en del av det kunstneriske arbeidet, for å formulere tanker, for å finne ut hva hen egentlig tenker, eller rett og slett fordi det skal sendes inn en søknad i skriftformat. 

På dette lille kurset får deltakerne to dager med skrivetrening, drøfting av hva vi har skrevet og hvordan det kan utvikles videre. Kurset ledes av forfatteren og oversetteren Øyvind Berg.

Øyvind Berg, f. 1959, debuterte som lyriker i 1982 og har siden utgitt over 20 bøker: dikt, sakprosa, dramatikk og en roman, samt en mengde gjendiktninger. Han arbeidet intenst med teater og performance i teatergruppa Baktruppen, 1986-2011, og har mottatt en  lang rekke priser og litterære utmerkelser. Bosatt i Kristiansand.


Kunsten å sette pris på kunst
16.september kl 19:00 
Arrangementsrommet til biblioteket i kjelleren 
Gratis adgang, lett servering

Hva skal et kunstverk egentlig koste, spiller faktorer som utdannelse, alder og kjønn inn? Kan en kunstner prise seg ut av et marked, eller selger hen seg på billigsalg? Finnes det egentlige formler som bestemmer kunstverkets verdi? Alt dette og mere til ønsker vi å belyse på Kunsten å sette pris på kunst!

Vi har invitert Randi Thommessen, Bernt Bisseth og Erlend Hammer, tre eksperter som alle har både lang og variert erfaring med kunstmarkedet og hvordan et kunstverk skal prissettes. Vi har bedt ekspertene om å senke skuldrene, løsne litt på snippen og lar dem slippe fri i en blindtest der de skal prissette tre forskjellige kunstverk av anonymiserte kunstnere bosatt på Sørlandet; det eneste de får vite på forhånd er kunstnernes CV.

Gjennom denne delen ønsker vi å synliggjøre hvor utfordrende, og kanskje tilfeldig, prissetting kan være, noe som vil danne grunnlag for den påfølgende panelsamtalen. Det vil bli åpnet for spørsmål fra salen – vel møtt!

Randi Thommessen er daglig leder ved visningsstedet LNM (Landsforeningen Norske Malere) i Oslo. 2015-2019 jobbet hun som kurator ved Trondheim kunstmuseum. 2007-2013 startet hun opp og drev galleriet LAUTOM i Oslo, galleriet vekslet mellom separatutstillinger og gruppeutstillinger, og deltok også ved en rekke kunstmesser, som Liste og Art Basel i Basel, Nada i Miami, Arco i Madrid og Art Rotterdam. I 2013-14 var hun vikarierende daglig leder ved Agder Kunstsenter. Randi Thommessen har en Bachelor i Fine Arts fra Central St Martins i London og en Master i kuratorpraksis fra Kunsthøgskolen i Bergen/UiB.

Bernt Bisseth er andre generasjons eier og leder av Galleri BI-Z, et av de største og eldste private gallerier i Norge. Galleriet har siden 1962 formidlet et bredt utvalg norsk samtidskunst, og har hatt store leveranser til hotell, cruiseskip, handelsskip og plattformer. Galleriet har over 200 kunstnere presentert i magasinene med flere tusen arbeider i alle prisklasser og stilarter. Bernt Bisseth startet å jobbe i galleriet som 22-åring og overtok ansvaret for drift i 1990.

Erlend Hammer er utdannet kunsthistoriker og ansatt som kurator ved Haugar kunstmuseum/ Vestfoldmuseene. Han har arbeidet som kunstkritiker og frilans kurator, blant annet for Momentumbiennalen i 2013. Fra 2016-2020 var han Senior kunstekspert ved Blomqvist Kunsthandel, hvor han arbeidet med verdivurderinger og salg av kunst.Kursrekken er støttet av Kristiansand Kommune og Agder fylkeskommune 
https://www.kristiansandkunsthall.no/arrangementer/kompetanseheving-for-kunstnere


Program våren 2021


“Kurs for søkende kunstnere”
 

KursledereTekstbyrået ved Nina M. Schjønsby og Halvor Haugen 
Dato og sted: webinar 7.mai og påfølgende fysisk møte på Bomuldsfabriken Kunsthall 21.mai
Maks 12 deltakere (medlemmer av NK og NBK blir prioritert)

Hvordan skrive en god søknad? Dette kurset i søknadsskriving består av et digitalt møte og en fysisk workshop. På webinaret vil det holdes et innlegg som tar for seg tekstens ulike bestanddeler, og bli delt skriveråd knyttet til ulike faser i skriveprosessen. Målet er at deltakeren skal få verktøy som kan gjøre det lettere å konkretisere tanker rundt eget kunstnerskap, slik at søknaden man skriver vil kunne gi forskjellige lesere en god inngang til arbeidet. Alle oppfordres til å dele erfaringer underveis. 

Deltagerne vil så få i oppgave å skrive en kort beskrivelse av et kommende prosjekt, som levere i forkant av kurset. Tekstene deles med alle kursdeltagerne. Neste fysiske møteplass er Bomuldsfabriken Kunsthall. Her presenterer alle sin egen tekst og som diskuteres i plenum. Kurset vil være et forum for å diskutere tekst, dele erfaringer og inspirere hverandre.

Tekstbyrået er et uavhengig forlag og en ramme rundt Nina M. Schjønsby og Halvor Haugens pedagogiske og redaksjonelle prosjekter. 

“Kurs i regnskapsføring og næringsoppgave for kunstnere” 

Kursleder: Kathrine Wallevik Hansen, Økonom
Dato og sted: Kristiansand Kunsthall 19.mai 11:00-13:00 
Maks 20 deltakere (med forbehold om gjeldende retningslinjer for smittevern)

Kurset tar for seg konkrete, daglige utfordringer for kunstnere, atelierfelleskap og andre foretak, rundt regnskapsføring, momsproblematikk og skattemeldingen, sistnevnte med fokus på Næringsoppgaven for billedkunstnere. 

“Seminar Kunstfaglig prosjektleder” 

Innleggsholdere: Thora Dolven Balke og Kristine Jærn Pilgaard, kuratorer på Koro-prosjektet Agder kunstakademi på Agder fengsel, Nina Gresvig og Ruth Elisiv Ekeland, kunstfaglige prosjektledere ved Agder kunstsenter, Linda Sætra kultursjef i Arendal kommune og Angjerd Munksgaard rådgiver visuell kunst i Kristiansand kommune
Dato og sted:
 Bomuldsfabriken Kunsthall 10.juni 11:00-13:30
Maks 30 deltakere 
(med forbehold om gjeldende retningslinjer for smittevern)

Hvordan arbeider egentlig kunstkonsulenten/kunstfaglig prosjektleder? Hvordan synliggjør man eget kunstnerskap for potensielle oppdragsgivere? Og hvilke fallgruver må du passe deg for når du tar på deg større oppdrag? I seminaret er et knippe konsulenter og kunstnere med god erfaring fra kunst i offentlig rom-oppdrag invitert til å presentere noen av prosjektene de har jobbet med og komme med sine innspill om det å jobbe med større offentlige oppdrag. 

Kursrekken er støttet av Kristiansand Kommune

Foto: Marie Sjøvold