Kompetanseheving for kunstnere

7. mai – 31.desember 2021

Sammen med VISP, Agder Kunstsenter, Kristiansand Kunsthall, Bomuldsfabriken Kunsthall og NK Sør-Norge inviterer vi til kurs for kompetanseheving for billedkunstnere på Sørlandet. Vi skal arrangere en kursrekke á 6 kurs i løpet av 2021, alle gratis ved påmelding. 

Påmelding sendes til linda@kristiansandkunsthall.no 


Program våren 2021


1. “Kurs for søkende kunstnere”
 

KursledereTekstbyrået ved Nina M. Schjønsby og Halvor Haugen 
Dato og sted: webinar 7.mai og påfølgende fysisk møte på Bomuldsfabriken Kunsthall 21.mai
Maks 12 deltakere (medlemmer av NK og NBK blir prioritert)

Hvordan skrive en god søknad? Dette kurset i søknadsskriving består av et digitalt møte og en fysisk workshop. På webinaret vil det holdes et innlegg som tar for seg tekstens ulike bestanddeler, og bli delt skriveråd knyttet til ulike faser i skriveprosessen. Målet er at deltakeren skal få verktøy som kan gjøre det lettere å konkretisere tanker rundt eget kunstnerskap, slik at søknaden man skriver vil kunne gi forskjellige lesere en god inngang til arbeidet. Alle oppfordres til å dele erfaringer underveis. 

Deltagerne vil så få i oppgave å skrive en kort beskrivelse av et kommende prosjekt, som levere i forkant av kurset. Tekstene deles med alle kursdeltagerne. Neste fysiske møteplass er Bomuldsfabriken Kunsthall. Her presenterer alle sin egen tekst og som diskuteres i plenum. Kurset vil være et forum for å diskutere tekst, dele erfaringer og inspirere hverandre.

Tekstbyrået er et uavhengig forlag og en ramme rundt Nina M. Schjønsby og Halvor Haugens pedagogiske og redaksjonelle prosjekter. 

2. “Kurs i regnskapsføring og næringsoppgave for kunstnere” 

Kursleder: Kathrine Wallevik Hansen, Økonom
Dato og sted: Kristiansand Kunsthall 19.mai 11:00-13:00 
Maks 20 deltakere (med forbehold om gjeldende retningslinjer for smittevern)

Kurset tar for seg konkrete, daglige utfordringer for kunstnere, atelierfelleskap og andre foretak, rundt regnskapsføring, momsproblematikk og skattemeldingen, sistnevnte med fokus på Næringsoppgaven for billedkunstnere. 

3. “Seminar Kunstfaglig prosjektleder” 

Innleggsholdere: Thora Dolven Balke og Kristine Jærn Pilgaard, kuratorer på Koro-prosjektet Agder kunstakademi på Agder fengsel, Nina Gresvig og Ruth Elisiv Ekeland, kunstfaglige prosjektledere ved Agder kunstsenter, Linda Sætra kultursjef i Arendal kommune og Angjerd Munksgaard rådgiver visuell kunst i Kristiansand kommune
Dato og sted:
 Bomuldsfabriken Kunsthall 10.juni 11:00-13:30
Maks 30 deltakere 
(med forbehold om gjeldende retningslinjer for smittevern)

Hvordan arbeider egentlig kunstkonsulenten/kunstfaglig prosjektleder? Hvordan synliggjør man eget kunstnerskap for potensielle oppdragsgivere? Og hvilke fallgruver må du passe deg for når du tar på deg større oppdrag? I seminaret er et knippe konsulenter og kunstnere med god erfaring fra kunst i offentlig rom-oppdrag invitert til å presentere noen av prosjektene de har jobbet med og komme med sine innspill om det å jobbe med større offentlige oppdrag. 

Kursrekken er støttet av Kristiansand Kommune

Foto: Marie Sjøvold

Normalt nytt år!Omsider nærmer det underlige året 2020 seg slutten. Vi håper dere har hatt en tilnærmet normal julefeiring, og ønsker dere alt godt, eller kanskje man skal si, alt normalt i 2021. 

For mange har dog kanskje produksjonsprosessen under pandemien, artet seg som normalt. Det er vel mye av årsaken til at kunstnere som yrkesgruppe kommer såpass godt ut i forhold til smitterisiko. I følge New York Times’ undersøkelse, er det bare tømmerhuggere(!) som er mindre utsatt for smitte.

Når det gjelder tallene på hvordan pandemien rammer økonomisk, er kultursektoren dessverre i andre enden av skalaen. Her håper vi våre medlemmer vil kunne oppleve et mer normalt nytt år. 

Styrearbeidet har også artet seg annerledes i form av flere digitale styremøter og færre arrangementer. Vi håper å kunne arrangere årsmøtet som normalt og dato for dette er satt til 9. mars. Innkalling følger. 

Vi ønsker våre medlemmer alt godt (og normalt) for det nye året. 

BRIS Sommerutstilling 2020

Helgene i juli ble det arrangert sommerutstilling på Agder Kunstsenter med arbeider fra medlemmer av Norske Billedkunstnere i Agder; Edda Holmesland Snaprud , Olaug Åsen, Inger Saltaag, Hilde Gamman, Mette Lilletvedt, Tor Gamman, Anne-Mette Lassesen, Bjørn Aurebekk og Anna Berthelsen.

Utstillingen hadde 560 besøkende fordelt på 15 visningsdager. Vi takker arbeidsgruppa bestående av Anna Berthelsen og Bjørn Aurebekk – samt alle som kom innom!

Korona-situasjonen

Korona2Som selvstendig næringsdrivende er NBK-medlemmer, og medlemmer av andre kunstnerorganisasjoner, særlig sårbare for konsekvensene av korona-tiltakene. NBK sentralt jobber fortløpende med å fremme krav om tiltak som skal sikre at kunstnerne ikke blir økonomisk skadelidende.

NBK holder kontinuerlig oppdatert sin samleside om koronakrisen og arbeidsvilkår, samt “Dette bør du gjøre dersom du er økonomisk påvirket av koronakrisen”. Se også Kulturrådets informasjon og tiltak. Vi oppfordrer våre medlemmer til å følge med på disse sidene.

Har du spørsmål om dine rettigheter, kan du kontakte NBKs jurist Kim Erik Dahlskås på e-post kim@norskebilledkunstnere.no

Tilværelsen har mange og nye utfordringer nå. Vi håper at alle våre medlemmer klarer å finne veier igjennom dette, og at dere alle holder dere friske! Vis solidaritet og ta vare på hverandre!

 

Beste hilsen Styret

SØRLANDSUTSTILLINGEN 2020

Sørlandsutstillingen inviterer alle med *tilknytning til Agder og Telemark til å sende inn arbeider til Sørlandsutstillingen 2020!  I 2020 har Sørlandsutstillingen åpnet for at alle med tilknytning til Vestfold også er invitert til å sende inn sine arbeider!

Sørlandsutstillingen har i 50 år stått for fri innsendelse og fagfellevurdering. Dette betyr at alle kan sende inn, det stilles ingen formelle krav til kunstnerisk utdanning osv. De innsendte bidragene vurderes så av en jury bestående av kunstnere. Juryen avgjør hvem og hva som deltar i årets-utstilling.

  • Årets – utstilling finner sted i Arendal kunstforenings lokaler (Det Lindvedske Hus) og i Skiens Kunstforening (Ibsenhuset)
  • Utstillingen er lagt til samme tidsrom som Arendalsuka.
  • Utstillingsperiode: Lørdag 8 august til søndag 6 september.
  • Hele utstillingen flyttes så til Skiens kunstforening/ Ibsenhuset
  • Utstillingsperiode: september/oktober.

Innsendelsen for 2020 er helt fri. Det er ikke noe tema eller lange tekster om hva som er mulig å sende inn. Vi ønsker kort fortalt å vise hva som produseres av samtidskunst i regionen.

 

FRIST FOR INNSENDELSE : Mandag 16 mars.

For mer informasjon se Sørlandsutstillingen sin hjemmeside

 

logo SU