Landsmøte NBK 5 & 6 juni 2015

NBK-Agder har vært på NBKs landsmøte! Delegater fra NBK-Agder var Nina Bjørkendal og Ylve Thon. Landsmøtet ble holdt 5 og 6 juni på Håndverkeren Kurs og Konferansesenter i Oslo. Innkalling og saksliste kan du lese her

sakspapirer

Kort referat fra to dager i Oslo;
For oss i NBK-Agder var det et interessant og informativt møte, med mange viktige saker og mange valg om kursen videre de neste årene. Det politiske skiftet i norsk kulturpolitikk har vært med å påvirke kursen de to siste årene og vil fortsette å påvirke sentralstyrets arbeid de neste to årene. Det var stor diskusjon om organisasjonsstrukturen til NBK sentralt og om hvordan valgordningene i NBK skulle fungere. Det nyvalgte styret nå har forpliktet seg til å gjennomgå organisasjonen for å se hvordan denne kan endres og gjøres bedre. Daglig leders nylige avgang vil også åpne opp mulighetene for å se på organisasjonen som helhet. Valgforskriftene ble ikke endret og det demokratiske fundamentet for valg i NBK forsetter, både av praktiske og politiske årsaker.

tale
Fra talerstolen, Håndverkeren kurs og konferansesenter

Det sittende styret fikk kritikk på flere punkter av kontrollutvalget, noe som ble både imøtegått og tatt til etterretning. Sittende styreleder Hilde Tørdal ble gjenvalgt med stor margin for to nye år som styreleder. Deretter ble halve styret gjenvalgt, mens tre nye styrerepresentanter kom til. På denne måten ble organisasjonens behov for kontinuitet ivaretatt, samtidig som nye krefter kommer inn, både i styret og senere også når ny daglig leder i NBK skal ansettes. Vi går spennende tider imøte!

styret 13-15
Styret for 2013-2015 takkes av. God stemning! F.v: Trine Røssevold (nestleder), Hilde Tørdal (styreleder), Tanja Sæter, Ebba Moi, Arne Rygg, Kristian Øverland Dahl og Maria Hjelmeland.

Det nye styret for perioden 2015-2017 ser slik ut:

Styreleder:
Hilde Tørdal

Styremedlemmer:
Ruben Steinum
Tanja Sæter
Arne Bakke
Leiken Vik
Kristian Øverland Dahl
Maria Hjelmeland
Gidsken Braadlie (ansattes representant)

Varamedlemmer:
Ebba Moi
Anne Marte Dyvi
Randi Nygård
Sara Christensen
Benedikte Rønsen
Charlotte Dølvik (ansattes vara)

Fos oss ble det to dager med gode faglig diskusjoner med andre distriktsorganisasjoner og drøfting av ulike og like problemstillinger i andre deler av landet. Vi har tatt med oss mange ideer, gode råd, erfaringer og input!

Ylve Thon
for NBK-Agder
15.06.15

vedtektshumor
Noen skrivefeil er verre enn andre! #vedtektshumor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.