Tid for søknadsskriving!

Iår er det nye søknadskjemaer for både Statens kunstnerstipend og NBKs ulike stipendordninger.

Søknadsfristen for begge stipendordningene er i år 18/10 kl 13.

Nytt for i år hos Kulturrådet er at alle må logge seg inn via Altinn, skatteetatens nettsider. Her trenger du elektronisk ID. Med dette nye systemet må man belage seg på å bruke en del tid på å legge inn personinformasjon på nytt, noe som før lå ferdig da du kunne bruke informasjon fra foregående år. Søknad om stipend fra Billedkunstnernes hjelpefond (BKH) og Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV) går via NBK sin søkerportal, også her er det et nytt søknadssystem i år.

kulturra%cc%8adet-svhv
Fra søknadskurset i Arendal

NBK-Agder var representert på Kulturrådets søknadsskrivingskurs i Arendal i august. Der fikk vi vite mye om organisasjonen som helhet og vi fikk noen konkrete tips i forhold til selve søknaden. Det som er viktig er selve kunstnerskapet (til arbeidsstipend) og til prosjektstipend og diversestipend er det prosjektideen som er det viktigste. Du må rett og slett ha en god ide. Det man må ha i bakhodet er at juryene har MANGE søknader å gå igjennom. Skriv så kortfattet du kan om din ide og ditt kunstnerskap.

Generelle tips til søknadsskriving:

  •      Vis hvordan et stipend vil bidra til å utvikle kunstnerskapet
  •      Beskriv overordnede mål for kunstnerskapet og konkrete formål som vil bidra til dette.
  •      Vær konkret og konsis. Det er en stor søknadsmengde og kort tid per søknad.
  •      Tilpass søknaden til hver stipendordning du søker til.
  •       Budsjett for diversestipend skal være grovt beregnet og trenger altså ikke å være detaljert.

 

CV bør inneholde følgende opplysninger:

  •   Relevant kunstnerisk utdanning og kurs
  •   Kunstnerisk virksomhet og produksjon – både gjennomførte og planlagte prosjekter
  •   Annen relevant informasjon relatert til kunstneriske virksomhet, som tidligere mottatte stipend og priser, arbeidserfaring osv.

Det som også ble formidlet fra Kulturrådet var at det å regne i honorar til seg selv nå ansees som profesjonelt og det skal derfor med i budsjettet for summen du søker om. Å regne inn honorar er i tråd med NBKs pågående kampanje #utstillingsavtalen. Det er viktig at kunstnere begynner å skrive inn dette i søkandene sine samtidig som organisasjonen sentralt jobber for økte honorar og vederlag.

Du kan lese mer om kampanjen og finne definisjonen mellom honorar og vederlag på kampanjens nettside:

www.utstillingsavtalen.no

 

Link til Statens Kunstnerstipend:

http://www.kulturradet.no/kalender/hendelse/-/soknadsfrist-statens-kunstnerstipend-2016

 

Link til NBKs Søkeportal:

http://www.billedkunst.no/soknad/hjem

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.