Landsmøte NBK 15 & 16 Juni 2017

Kort oppsummering fra Norske Billedkunstneres 14 ordinære landsmøte. Fra styret i NBK-Agder reiste Ylve Thon og Tormod Ropstad. Mange saker sto på dagsorden og mye god kunstnerpolitikk ble lagt. Landsmøtet var godt organisert og daglig leder i NBK Mari Aarre samt styreleder Hilde Tørdal må takkes for dette.

Blant vedtakene det ble brukt mest tid på å diskutere var en endring i instruksen for flertallsvalget både for juryen og komiteen. Ny ordning er vedtatt etter at denne saken har vært oppe og diskutert på landsbasis siden 2013.

Før neste valg vil Nominasjonsutvalget sette sammen tre alternative forslag til Stipendkomite og tre til til Den Nasjonale Jury, basert på grunnorganisasjonenes og medlemmenes forslag til kandidater.  Det vil være nominasjonsutvalgets oppgave å sette sammen disse tre forslagene på en slik måte at de har god faglig tyngde og størst mulig bredde, også med hensyn til alder, kjønn, geografisk og kulturelt mangfold. Kandidatenes organisasjonstilhørighet vil ikke tillegges betydning. En kandidat kan maksimalt foreslås til to av de tre alternativene i henholdsvis Stipendkomiteen og Den Nasjonale Jury. Forslagene legges deretter frem for medlemmene i flertallsvalg – og medlemmene velger til slutt ett av tre sammensatte forslag. Dette betyr altså at alle medlemmer av NBK forsatt vil kunne stemme.

Vi i NBK-Agder er svært fornøyd med denne nye ordningen da vi tror at denne ordningen vil sikre distriktsrepresentasjon og faglig bredde på en mer forutsigbar måte enn idag. Dette gir mer ansvar til nominasjonskomiteen, men denne har også blitt utvidet med 2 medlemmer og etter å ha sett hvor godt landsmøtet ble gjennomført av nominasjonskomiteen 2015-2017, tror vi dette vil gå veien.

Mye av æren for at landsmøtet og valgene gikk glatt var også nominasjonskomiteens solide arbeid i forkant av landsmøtet, ved å ha hentet inn gode kandidater og satt sammen gjennomtenkte sammensetninger av sentralstyret og andre verv i NBK.

Norske Billedkunstneres sentralstyre 2017-2019:

Geir Egil Bergjord, Sigfrid Hernes, gjenvalgt styreleder Hilde Tørdal, Ruben Steinum, Ida Madsen Følling, Erik Friis Reitan og Runa Carlsen (sistnevnte var ikke tilstede da bildet ble tatt).

Et offensivt handlingsporgram for 2017-2019 ble vedtatt og vi ønsker nytt sentralstyre lykke til med arbeidet!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.