NBKs 15. Ordinære Landsmøte

thumbnail 09.58.03

24 – 25.mai 2019

Det rapporteres om god stemning og konstruktive forslag for veien videre! NBK-A fikk igjennom alle våre forslag til vedtak, det er vi godt fornøyd med. Forslagene gjaldt økte rabattavtaler for tjenester og verktøy kunstnere bruker i sitt virke, og forslag om å få utarbeidet anbefalte minstesatser og kontrakter for ulike oppdrags-typer samt veiledning rundt emnet honorarer og vederlag.

Mange saker var på landsmøtets agenda, hvor valgordning og regionform stod sterkt.

Astrid Mørland (nåværende styre) og Ylve Thon (tidligere styreleder) deltok fra NBK-Agder. Nåværende styreleder Elin Igland deltok også, men som delegat for Norske Tekstilkunstnere. Av NBK-A sine medlemmer ble både Nina Bjørkedal og Elin Igland valgt inn som vara nr 3. og 4. til NBKs sentralstyret.

Ruben Steinum (UKS) er valgt til ny styreleder og Hilde Tørdal ble hedret for hennes formidable innsats som styreleder de siste 6 årene.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.