Søk medlemsskap i NBK-Agder!

Er du profesjonell billedkunstner i Agder?
Da er NBK-Agder din lokale fagorganisasjon. Vi jobber for at du skal ha bedre rammevilkår som yrkesaktiv kunstner. Som medlem bidrar du til at billedkunstnernes stemme blir hørt. Søknadsfrist 1 mars!

Norske Billedkunstnere-Agder (NBK-A) er en fagorganisasjon for profesjonelle billedkunstnere i Agder. NBK-Agder har til formål å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale  interesser i Agderfylket. NBK-A er en av 20 grunnorganisasjoner som er tilknyttet hovedorganisasjonen Norske Billedkunstnere (NBK)

Her kan du laste ned søknadsskjema: soknadsskjema_nbk_a

Årlige søknadsfrister: 1 mars og 1 september

Generelle opptakskriterier for distriktsorganisasjonene vedtatt på NBKs 10. ordinære landsmøte kan lastes ned her: opptakskriterierdistriktsorganisasjoner NBK

Du kan også kontakte oss på mail, så sender vi søknadsskjema på mail eller per post.

Søknaden sendes til nbkagder@gmail.com

eller per post til:
NBK-Agder
Agder Kunstsenter
Skippergata 24
4611 Kristiansand

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.