Om NBK-A

Norske Billedkunstnere-Agder (NBK-A) er en lokal fagorganisasjon for profesjonelle billedkunstnere i Agderfylket. NBK-Agder har til formål å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale interesser i Agder. Norske Billedkunstnere Agder er en av 20 grunnorganisasjoner som er tilknyttet hovedorganisasjonen Norske Billedkunstnere (NBK) og er forpliktet av vedtekter og landsmøtevedtak i Norske Billedkunstnere.

Norske Billedkunstnere (NBK) er billedkunstnernes hovedinteresseorganisasjon. NBK arbeider for å ivareta billedkunstnernes faglige, ideelle, økonomiske og sosiale rettigheter og interesser. NBK har ca. 2700 medlemmer som fordelt på 20 grunnorganisasjoner. Veien til medlemskap går gjennom en eller flere av disse. Du må bli medlem av en grunnorganisasjon før du kan bli medlem av NBK. Kriteriene for å bli tatt opp kan variere noe fra organisasjon til organisasjon, men i hovedsak blir reglene fastsatt av Norske Billedkunstneres landsmøte.

Ved fylte 67 år, vil kontingenten bli redusert til det halve. Medlemmet må selv ta kontakt med administrasjonen for å opplyse om dette.

NBK er arrangør av Høstutstillingen og fungerer videre som innstillingsorgan for statlige og også andre stipend- og støtteordninger.

Norske Billedkunstnere eier og utgir fagbladet Billedkunst.

Se www.billedkunst.no/nbk  for mer informasjon.

Hva får du som medlem i NBK?
– Tilhørighet til en kunstnerorganisasjon sentralt.
– Abonnement på tidsskriftet Billedkunst med 7 utgivelser pr. år.
– Informasjon om utstillinger i inn- og utland, utsmykkingsoppdrag, seminarer, workshops, utlysninger og aktuelle saker med mer tilsendt på e-post, samt informasjon på NBKs og NBK-As nettsider.
– Invitasjoner til faglige og sosiale arrangementer som fagseminarer, kurs, åpninger, filmvisninger og medlemsmøter.
– Økonomisk og juridisk rådgivning ved behov.
– Tilbud om Kunstnerforsikringen.

 

Søke om medlemsskap i NBK-Agder:

NBK-Agder behandler søknader to ganger i året. Søknadsfristen er 1. mars og 1. september hvert år.

Her kan du laste ned søknadsskjema: soknadsskjema_nbk_a

Generelle opptakskriterier for distriktsorganisasjonene vedtatt på NBKs 10. ordinære landsmøte kan lastes ned her: opptakskriterierdistriktsorganisasjoner NBK

Du kan også kontakte oss på mail, så sender vi søknadsskjema på mail eller per post.

Søknaden sendes til nbkagder@gmail.com

eller per post til:

NBK-A / NORSKE BILLEDKUNSTNERE – AGDER
v/ Agder Kunstsenter
Skippergata 24
4611 Kristiansand
nbkagder@gmail.com
Org.nr. 992 690 461

 

Styret i NBK-Agder 2020-2021
Styreleder og kasserer  Mirjam Raen Thomassen
tlf +47 412 09 288
epost mirjam_raenthomassen@yahoo.no

 

Nestleder og webansvarlig  Ole Brodersen
tlf +47 971 95 009
epost post@olebrodersen.com

 

Sekretær  Astrid Mørland
tlf +47 928 67 627
epost amorl2@hotmail.com

 

Vara  Tormod Ropstad
tlf+47 478 15 653
epost tormodropstad0@gmail.com  

 

Merk: Fra mars 2020 til mars 2021 er Tormod Ropstad inne som fast vara for Astrid Mørland, tilsvarende fungerer Astrid Mørland som vara for styret.

 

magneta

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.