Handlingsplan 2020

 

Vedtatt Handlingsplan for 2020-2021

  • Tilby medlemmene økt kunnskap og kompetanse via ulike kurs,
    seminarer og medlemsmøter.
  • Jobbe med, involvere seg i, og uttale seg i lokale kunstpolitiske saker
  • Oppmuntre til rekruttering av nye medlemmer.
  • Samarbeide med andre grunnorganisasjoner og NBK sentralt
  • Jobbe med, involvere seg i, og uttale seg i lokale kunstpolitiske saker med særlig fokus på kunstnerøkonomi i forbindelse med «Regionplan Agder 2030».

 

Vil du vite hvilke saker Norske Billedkunstnere sentralt vil jobbe med fremover? Les hele handlingsprogrammet som ble vedtatt på landsmøtet i 2019:

https://www.norskebilledkunstnere.no/handlingsprogram-2019-2021/?fbclid=IwAR3_I4aZZlHW4bKewH3IHV1WMP8ZA-E5SUmKt2PWak_KhUUltYB-EIpsbTQ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.