Tillitsvalgte 2020

VERV I NBK-A 2020

NBK-AGDER, styret, valgperiode 2 år

Ole Brodersen                               Medl.                     2020 – 2022

Astrid Mørland                             Medl.                     2019 – 2021

Mirjam Raen Thomassen           Medl.                     2019 – 2021

Tormod Ropstad                           Vara                      2020 – 2022

 

AGDER KUNSTSENTER, styret, valgperiode 2 år

Agnete Erichsen                            Medl.                    2020 – 2022

Tine Karlsvik                                 Medl.                    2020 – 2022

Martin Woll Godal                        Vara                     2020 – 2021*

Kjell Abildsnes                              Fritt gr.                2020 – 2021**

Petter N. Toldnæs                        Vara Fritt gr.        2020 – 2021**

 

AGDER KUNSTSENTER, representantskapet, valgperiode 2 år

Per William Kilde                            Medl.                   2019 – 2021

Jan Arve Olsen                                 Medl.                   2019 – 2021

Astrid Mørland                                Medl.                   2019 – 2021

Alfred Vaagsvold                             Vara                     2019 – 2021

Kai Steffen Østensen**                  Fritt gr.                2019 – 2021

Anne Grønsund**                          Vara Fritt gr.       2019 – 2021

 

SØRLANDSUTSTILLINGEN, styret, valgperiode 2 år

Hilde Aga Brun                              Medl.                   2019 – 2021

Tormod Ropstad                            Medl.                   2019 – 2021

 

SØRLANDSUTSTILLINGEN, representantskapet, valgperiode 2 år

Jan Arve Olsen                              Medl.                   2019 – 2021

Inger Saltaag                                 Medl.                   2019 – 2021

Signy Haglund                               Medl.                   2019 – 2021

Kari Hunsager                               Medl.                   2019 – 2021

Kari Finborud                                Vara                    2019 – 2021

Ola Steen                                         Vara                    2019 – 2021

 

REGIONALT SAMARBEIDSUTVALG, valgperiode 2 år

Agnete Erichsen                            Medl.                   2020 – 2022

Arve Rønning                                 Vara                    2020 – 2022

 

REGIONAL INNSTILLINGSKOMITE FOR UTSTILLINGSSTIPEND, valgperiode 2 år

Arve Rønning                                Medl.                   2020 – 2022

 

FONDSSTYRET FOR KUNST I OFFENTLIGE BYGG OG UTEROM I KRISTIANSAND, valgperiode 4 år**

Elisabeth Romberg                        Medl.                   2020 – 2024

 

NOMINASJONSUTVALGET, valgperiode 2 år

Ylve Thon                                        Medl.                   2019-2021

Elisabeth Romberg                        Medl.                   2019-2021

Arve Rønning                                  Vara                    2019-2021

 

Agder Kunstsenter * Kandidat fra NK Sør nominert som felles kandidat for NBK-A og NK Sør.

Agder Kunstsenter ** Noen av vervene er ettårige i år. Dette er for å sørge for at kun halve styret er på valg hvert år, ulikt iår, hvor alle vervene gikk ut samtidig.

Fondsstyret *** NBK-A og NK Sør alternerer mellom vara og fast plass. I perioden 2020-2024 innehar NBK-A vervet, NK Sør varavervet. Perioden følger kommunale valgperioder og er 4 årig.

 

profilepic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.