Skatt og regnskap

Skatt og regnskap

Regnskap

Her ligger et nyttig Excel ark, en regnskapsmal for billedkunstnere! Noe kunnskap om excel ark er nødvendig. Mal kan lastes ned her. Malen kan endres år for år og tilpasses endringer i skattemeldingen.

Regnskapsmal – Næringsoppgave for billedkunstnere RF-1242 (2016)

Her er et gratis råd; hvis du deler opp papirarbeidet i 3 deler og bruker 3 dager  på det, kan det å levere skattemelding bli en mye greiere prosess.

  • Første dag bruker du på å organisere kvitteringene dine, stifte alle fast på hvert sitt A4 ark og sette dem kronologisk i en perm. Før på bilagsnummer, dato, sum og hva kvitteringen gjelder.
  • Andre dag brukes på å føre regnskapet fra permen inn i Excel-regnearket, nå får du automatisk regnet sammen summene på de ulike postene og sluttsummen.
  • Siste dag bruker du på å gå inn i Altinn og føre alt inn der. Se guide fra VISP.

På denne måten kan du unngå at stressnivået blir for høyt.

Og husk at du kan ringe Altinn og få svar og hjelp der!

Skattemelding:

VISP (Prodsentenheneten for visuell kunst, basert i Hordaland) har laget en steg for steg-guide for deg som skal levere Næringsoppgave for billedkunstnere (RF-1242). Denne siden leder deg gjennom skattemeldingsprosessen.

Link til guiden finner du her.

Skattemeldingen leveres på www.altinn.no

 

Nyttige kontakter
Skatteetaten
kan svare deg på det aller meste som har med skatt å gjøre.
Tlf.: 80 08 00 00
Kontaktside


Brønnøysundregistrene
gir deg svar på det som har med foretak og organisasjon å gjøre.
Tlf.: 75 00 75 00
Kontaktskjema

Lykke til!