Søknadsskriving

Stipend og søknader

Det er elektroniske søknadskjemaer for både Statens kunstnerstipend og ulike stipendordningene NBK administrerer. Merk at dette er 2 separate systemer.

Nytt  hos Kulturrådet er at alle må logge seg inn via Altinn, skatteetatens nettsider. Her trenger du elektronisk ID. Med dette nye systemet må man belage seg på å bruke en del tid på å legge inn personinformasjon på nytt, noe som før lå ferdig da du kunne bruke informasjon fra foregående år.

Søknad om stipend fra Billedkunstnernes hjelpefond (BKH) og Billedkunstnernes Vederlagsfond (BKV) går via NBK sin søkerportal.

NBK-Agder var representert på Kulturrådets søknadsskrivingskurs i Arendal i august 2016. Der fikk vi vite mye om organisasjonen som helhet og vi fikk noen konkrete tips i forhold til selve søknaden. NBK-Agder inviterte også Statens Kunstnerstipend til SKMU i Kristiansand høsten 2018, for kursing i hvordan skrive stipend.

Det som er viktig er selve kunstnerskapet til arbeidsstipend og til prosjektstipend og diversestipend er det prosjektet som er det viktigste. Da må du rett og slett ha en god ide. Det man må ha i bakhodet er at juryene har MANGE søknader å gå igjennom. Skriv så kortfattet du kan om din ide og ditt kunstnerskap.

Generelle tips til søknadsskriving:

  •      Vis hvordan et stipend vil bidra til å utvikle kunstnerskapet
  •      Beskriv overordnede mål for kunstnerskapet og konkrete formål som vil bidra til dette.
  •      Vær konkret og konsis. Det er en stor søknadsmengde og kort tid per søknad.
  •      Tilpass søknaden til hver stipendordning du søker til.
  •       Budsjett for diversestipend skal være grovt beregnet og trenger altså ikke å være detaljert.

 

CV bør inneholde følgende opplysninger:

  •   Relevant kunstnerisk utdanning og kurs
  •   Kunstnerisk virksomhet og produksjon – både gjennomførte og planlagte prosjekter
  •   Annen relevant informasjon relatert til kunstneriske virksomhet, som tidligere mottatte stipend og priser, arbeidserfaring osv.

Det som også ble formidlet fra Kulturrådet var at det å regne i honorar til seg selv nå ansees som profesjonelt og det skal derfor med i budsjettet for summen du søker om. Å regne inn honorar er i tråd med NBKs pågående kampanje #utstillingsavtalen. Det er viktig at kunstnere begynner å skrive inn dette i søkandene sine samtidig som organisasjonen sentralt jobber for økte honorar og vederlag.

Du kan lese mer om kampanjen og finne definisjonen mellom honorar og vederlag på kampanjens nettside:

www.utstillingsavtalen.no

Link til Statens Kunstnerstipend:

https://www.kulturradet.no/statens-kunstnerstipend

Link til NBKs Søkeportal:

http://www.billedkunst.no/soknad/hjem

———

Her er link til et veldig bra kurs om hvordan søke stipend;

Kurs med Mette Rønning og Margrete Slettebø, begge fra Sekretariatene, Statens kunstnerstipend i Norsk kulturråd. Kurset ble avholdt på Bergen offentlige bibliotek mandag 26. september 2016. Videoen ble produsert av VISP i Hordaland og ligger ute på Youtube. NB: litt variasjoner i lydkvalitet må beregnes.