Kommunevalg 2015

kommunevalg, illustrasjon

KOMMUNEVALG 2015

For å kartlegge ståstedet til de politiske partiene i Kristiansand når det gjelder billedkunstnerne i samfunnet vårt og kunst- og håndverk i skolen, sendte NBK-Agder ut en spørreundersøkelse til gruppelederne.

Spørsmålene er viktige fokusområder for våre medlemmer (NBK-A har ca. 90 medlemmer. NBK har totalt 2739 medlemmer), men de er også relevante i forhold til et større samfunnsbilde. Continue reading